fox

New string to translate

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

New string to translate 4 months ago
fox

Resource update

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

Resource update 4 months ago
None

Committed changes

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

Committed changes 5 months ago
mara.pavelka

Translation changed

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

Scroll article by one page up
Posunouvat článek o stránku nahoru
5 months ago
mara.pavelka

Translation changed

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

Scroll article by one page down
Posunouvat článek o stránku dolů
5 months ago
mara.pavelka

New translation

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

The following plugins use per-feed content hooks. This may cause excessive data usage and origin server load resulting in a ban of your instance: <b>%s</b>
Následující doplňky používají "háčkování" obsahu jednotlivých zdrojů. To může způsobit nadměrné využití dat a počáteční zatížení serveru vedoucí k zablokování vaší instance: <b>%s</b>
5 months ago
mara.pavelka

New translation

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

Remove selected app passwords?
Odebrat vybrané kategoriá hesla aplikace?
5 months ago
mara.pavelka

New translation

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

Image proxy settings (af_proxy_http)
Nastavení proxy obrázků (af_zz_imgproxy_http)
5 months ago
mara.pavelka

New translation

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

Generated password <strong>%s</strong> for %s. Please remember it for future reference.
Vygenerované heslo <strong>%s</strong> pro %s. Zapamatujte si ho pro budoucí potřebu.
5 months ago
mara.pavelka

New translation

Tiny Tiny RSS / messagesCzech

Last used
PNaposlední aktualizace:y použito
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 727 2,898 18,618
Translated 99% 722 2,861 18,376
Needs editing 0% 3 16 101
Failing check 0% 1 8 42

Last activity

Last change Feb. 4, 2020, 3:25 p.m.
Last author Marek Pavelka

Activity in last 30 days

Activity in last year